Activiteiten


Gecombineerde bezoeken aan museum en omgeving voor groepen

Verschillende mogelijkheden, met naast het bezoek aan het museum ook een kennismaking met de omgeving, worden aangeboden. Voor meer info over deze gecombineerde bezoeken ev. met restauratie, zie bezoek groepen. Contacteer het e-mailadres van de vereniging (widejo@skynet.be).

 

Een genealogische gegevensbank in verband met Horebeke

Het onderzoek van de genealogische structuur en de geschiedenis van de verschillende families in en rond de protestantse gemeenschap te Horebeke spreekt veel mensen aan, en dat om verschillende redenen. In de laatste 100 jaar zijn veel kinderen van Horebeekse ouders uitgevlogen naar andere steden en landen, velen van hen (en hun nakomelingen) stellen zich vragen over hun familiebanden.

Ook personen van wie familieleden op een of ander tijdstip te Sint-Maria-Horebeke hebben verbleven of van betekenis zijn geweest voor onze protestantse gemeente, zoals onderwijzers, dominees, huwelijksrelaties enz. hebben onze belangstelling.

Het Protestants Historisch Museum Abraham Hans beschikt over een gegevensbank waarin we een massa genealogische en andere informatie hebben opgeslagen.

Het is ook de bedoeling volledig uitgewerkte stambomen van Horebeekse families te publiceren in deze website. Een eerste poging is het parenteel (nakomelingen van de oudst gekende naamdrager langs mannelijke en vrouwelijke zijde) van de Blommaerts van Horebeke.

Wie geïnteresseerd is kan op ons beroep doen voor meer informatie. Stuur een email of een brief naar het museumadres en we doen ons best om u te helpen!

 

Nieuw dagprogramma: "Van Calvinisten tot Geuzen - Van stad naar bos"

De Gentse gidsenvereniging Gandante en Gidsen Vlaamse Ardennen Extra slaan voor het eerst de handen in elkaar. Dit dagprogramma is speciaal ontwikkeld omdat het dit jaar 500 jaar geleden is dat Luther de aanzet gaf tot het ontstaan van het protestantisme. In het programma wordt op zoek gegaan naar sporen van de protestantse aanwezigheid in zowel Gent als Korsele.

500 jaar geleden ontketende Luther met zijn 95 stellingen de grootste revolte tegen de katholieke kerk tot dan toe. In zijn kielzog groeide het protest en in geen tijd ontvlamde de strijd tussen katholieken en protestanten in deze contreien. De Nederlanden vielen uiteen en deze streek was de breuklijn van het conflict. Dit dagprogramma voert u mee naar een razend interessante episode uit de Westerse historie.

In de voormiddag wordt Gent bezocht, waar een Calvinistisch bewind het katholicisme vijf eeuwen geleden wou uitroeien. Maar de rebelse droom spatte uit elkaar door interne meningsverschillen en een te harde aanpak van andersdenkenden, waardoor de stad weer onder gezag van de katholieke Spaanse kroon kwam. Onze gids toont u de vele achtergebleven sporen in het straatbeeld.

Het tweede deel van het programma speelt zich af in de Vlaamse Ardennen. Maar niet alleen de mooie zichten voeren ons hierheen: de streek was ooit een toevluchtsoord voor vluchtende Geuzen, die er protestantse gemeenschappen stichtten in de plooien tussen de heuvels. Eén gemeenschap kon overleven: het unieke Korsele.

De gids neemt u op sleeptouw door dit piepkleine plekje van grote historische waarde. Kerken aan weerszijden van het stemmigste kerkhof van Vlaanderen worden bezocht en de unieke geschiedenis van deze laatste protestantse enclave van de streek wordt uiteengezet. Ook het museum gewijd aan bijbels en volksschrijver Abraham Hans wordt bezocht.

Korsele zal in dit herdenkingsjaar het decor vormen van verschillende activiteiten. 'Van Calvinisten tot Geuzen' is een eerste samenwerking tussen Gandante en Vlaamse Ardennen Gidsen Extra hieromtrent. Ongetwijfeld zullen er nog andere initiatieven volgen.

Meer informatie vindt op deze link.

Gandante
Sophie Huysman
Woestijnegoedlaan 16
9032 Gent - Wondelgem
info@gandante.be

Gidsen Vlaamse Ardennen Extra
Alain Goublomme
Ommegangstraat 17
9667 Horebeke
info@gidsenvlaamseardennen.be

 

   

© 2004 - 2017 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer