Abraham Hans als schrijver

De romans van Abraham Hans

Om het opzoekingwerk en de studie van deze werken te vergemakkelijken, zijn de titels alfabetisch gerangschikt.
Met de lidwoorden "de" en "het" werd in dit klassement geen rekening gehouden.
Zowel de volksromans en de jeugdlectuur als de geschiedenis van beroemde personen zijn hierin opgenomen. In het geval er twee of meer verschillende titels voor één en hetzelfde werk voorkomen, staan deze steeds vermeld met verwijzing naar de andere titel(s).
Voor zover het opzoekingwerk het toeliet, staat ook het jaar van uitgave naast de titels genoteerd, opdat U zich een tijdsbeeld zou kunnen vormen waarin het verhaal van desbetreffend werk zich afspeelt.
Een speciale opmerking verdient het feit dat veel werken nog eens afzonderlijk werden uitgegeven, daar waar zij oorspronkelijk in één boek te vinden waren. Dit feit alleen al maakt het voor sommige verzamelaars zo moeilijk om bepaalde werken te vinden.
Bij nader toezien zal men bemerken dat verschillende van deze werken als bijvoegsel bij een andere roman werden uitgegeven.


A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L
M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z

  
   

© 2004 - 2015 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer