Abraham Hans als schrijver

De kinderbibliotheek

In deze lijst wordt een opsomming gemaakt van alle werkjes die verschenen zijn in de uitgave "Kinderbibliotheek".
Het gaat in totaal over 1.155 titels. Zo wordt ineens een periode overspannen van 1922 tot 1955 want na het overlijden van Hans in 1939 werd de reeks nog verder gezet door zijn zoon Willem. Naast de titel staat de schrijver vermeld indien Abraham Hans zelf het werkje niet heeft geschreven. De uitgave gebeurde wekelijks. Bepaalde werkjes werden eveneens uitgegeven in nieuwe spelling, vallen op door hun meer moderne kafttekeningen en werden genummerd van 1 tot 257.
Deze exemplaren dragen achteraan speciale premienummers, die bij maandelijkse trekking 100 Fr opbrachten.
De laatste onderverdeling in deze lijst worden de "Hanskens" genoemd.

Een reeks gestart in heruitgave in 1966 kende weinig succes en werd gestopt bij het nummer 15.

1.     Drie maanden onder de sneeuw.
2.     Zwarte Ko.
3.     St Gregoriusdag op school.
4.     De heks uit de duinen.
5.     Aan de Molenbeek.
6.     Een moedig meisje.
7.     Karel Cogge.
8.     Het wonderlijk gezelschap.
9.     De jonge vluchteling.
10.    De Mechelse toren.
11.    Het kermismeisje.
12.    Willem Tell. (Maria Van Hove)
13.    Beter een lap dan een scheur. (Bastiaan Hans)
14.    Harten van goud. (Bastiaan Hans)
15.    Het verdronken land van Saaftinge.
16.    De fee van de Kluisberg. (Bastiaan Hans)
17.    De zinnelozen te Geel.
18.    De hut op de heide.
19.    Hugo Verriest.
20.    De klok van Stuivekenskerke.
21     Jantje van Sluis.
22.    En toch feest. (Bastiaan Hans)
23.    St Niklaas in het veerhuis.
24.    Grapjes en vrolijke vertellingen.
25.    De vriezeman aan het front. Een Kerstverhaal.
26.    Verdwaald en toch terecht. (Bastiaan Hans)
27.    De jongens van Westrozebeke.
28.    De jongens aan de waterkant.
29.    De kleine smokkelaar. (Aimé De Cort)
30.    De verdronken stad.
31.    Nog grapjes en vertellingen.
32.    Het weesje van Brugge.
33.    Een plezierige vakantie.
34.    Schone daden.
35.    Het kindje van de zee.
36.    In de Moeren.
37.    De bezembinders van Kleit.
38.    De vlucht in een koffer.
39.    De man in de toren. 
40.    Spreekwoorden in verhalen.
41.    De gierigaard.
42.    Een gestoorde reis en andere verhalen.
43.    De veerman van 't Zwin.
44.    Het grafje in de duinen.
45.    Verhalen.
46.    Broederliefde.
47.    Brugge en omgeving.
48.    Eerlijk duurt het langst.
49.    De kleine verspieder.
50     Weer thuis. (H. Van Kalken) Een vrolijke Kerstavond.
50.    Spreekwoorden in verhalen.
51.    Een lastig geschenk.
52.    Zonder ouders. (Bastiaan Hans)
53.    Een kerstfeest in Vlaanderen.
54.    Arme bedelares. (Aimé De Cort)
55.    De verloren zoon.
56.    In 't bos van Houthulst.
57.    Nog gered. (Bastiaan Hans)
58.    Uit de oude doos.
59.    Dokter Jenner en Jenny. (J.G. Ten Heuvel)
60.    Moeder Eyer.  
61.    Strenge winters.  
62.    Een wees in Londen.  
63.    Sinterklaas op de heide.  
64.    De kinderen van de zeeloods. (Bastiaan Hans)  
65.    Bij de boskerels.  
66.    De kinderen van de smokkelaar.  
67.    De paasklokken.  
68.    De landverhuizers. (Bastiaan Hans)  
69.    Het leeuwtje van Damme.  
70.    Van alles wat.  
71.    Nieuwsgierig Aagje.  
72.    Een moedige kermisjongen. (Carmen Maertens)  
73.    Trouwe vriendschap. (Bastiaan Hans)  
74.    Wie wel doet, goed ontmoet. (Bastiaan Hans)  
75.    Aan de kust.  
76.    Het bultje. (Bastiaan Hans)  
77.    De pastoor van Lapscheure.  
78.    Samen uit.  
79.    De verrassing van Oudenaarde.  
80.    Goed voor kwaad. (Bastiaan Hans)  
81.    Een pak van 't hart. (H.L.)  
82.    Vaderlandse verhalen.  
83.    Op de Hoge Venen.  
84.    Naastenliefde.  
85.    De overwintering op de Nova Zembla.  
86.    Hoogmoed komt voor de val.  
87.    Uit onze geschiedenis.  
88.    Willems verbeteringsschool.  
89.    Hoe Sinterklaas hielp.  
90.    In grote nood. (Annie Hans)  
91.    Kerstmis aan zee.  
92.    't Bezoek van neef Judocus.  
93.    De jonge boswachter.  
94.    Het spook.  
95.    De twee weesjes. (Annie Hans)  
96.    De oude redder. (Bastiaan Hans)  
97.    De vlucht.  
98.    De zware straf.  
99.    De twee broeders. (Bastiaan Hans)  
100.   Vertellingen.
101.   Toch beter thuis. (Bastiaan Hans)  
102.   Reinaert de vos.  
103.   Lydia uit de woonwagen.  
104.   Denk aan moeder.  
105.   Ongeluk en geluk. (Bastiaan Hans)  
106.   Te Blankenberge.  
107.   Treesje. (Carmen Maerten)  
108.   Bieke. (Lodewijk Scheltjens)  
109.   De oude mantel. (Bastiaan Hans)  
110.   Robinson Crusoë.  
111.   Hendrik Conscience.  
112.   De roversjongen.  
113.   De deserteur.  
114.   Nooit vergeten.  
115.   Onschuldig veroordeeld.  
116.   Een blijde Sinterklaasavond.  
117.   Peter Joannes. (Raimond Stijns)  
118.   De spion van de molen.  
119.   De kinderen van de dokter.  
120.   De ruwe kerel.  
121.   Hoog bezoek.  
122.   De wonderlijke zwaan.  
123.   Uit bange dagen.  
124.   Tweemaal gevonden. (Annie Hans)  
125.   De flinke baanwachtster.  
126.   De kerels van Lampernisse.  
127.   Eliza's vlucht.  
128.   De gelaarsde kat. (Annie Hans)  
129.   De dochter van de blauwer.  
130.   Met vakantie. (Aimé De Cort)  
131.   Gered uit de sneeuw. (Walter Jonckheere)  
132.   Tinneke. (Lode Scheltjens)  
133.   De helden van Stekene.  
134.   Onrechtvaardig gestraft.  
135.   De apostelbrokken van Rupelmonde.  
136.   Tijl Uilenspiegel.  
137.   Oom Tom.  
138.   Alfred's vakantie. (Walter Jonckheere)  
139.   Martha's avontuur.  
140.   Sinterklaas te Mechelen.  
141.   De kerstavond van Bertje.  
142.   Op het oude kasteel. (Helena Hans)  
143.   Op reis in de wildernis.  
144.   Bij de kabouters.  
145.   De spionnen op de toren.  
146.   De jongen van Gaver.  
147.   Een jaar van huis. (Annie Hans)  
148.   De schat in de duinen.  
149.   Oud moedertje. (Carmen Maerten)  
150.   De smokkelaars van de zee. (Julien Godderis)  
151.   De brand.  
152.   De schat in de mijn. (Bastiaan Hans)  
153.   Het graf in 't bos.  
154.   Het berouw van de stroper.  
155.   't Kasteel Hoogdonk.  
156.   Van de hut naar 't paleis.  
157.   De heldhaftige mijnwerker.  
158.   Brave harten.  
159.   Karel de Goede.  
160.   Na veel avonturen.  
161.   Gered door een aap.  
162.   Jan Breydel.  
163.   De slag der Gulden Sporen.  
164.   Van de dood gered.  
165.   Het bocheljongetje. (Jozef Mellaerts)  
166.   De tovenaar.  
167.   Van drie rovers.  
168.   Een jonge held.  
169.   Jacob van Artevelde.  
170.   De overwinning van Karel.  
171.   Genoveva van Brabant.  
172.   Een avontuurlijke reis.  
173.   De strijd met de wolf.  
174.   Een vreselijke avond.  
175.   De gevluchte slaaf.  
176.   In de vliegmachine.  
177.   Een moedige vrouw.  
178.   Ontsnapt.  
179.   Vals beschuldigd.  
180.   De dochter van de torenwachter.  
181.   Terug bij vrouw en kinderen.  
182.   De reis van Columbus.  
183.   De schilder van Karel de Stoute.  
184.   Het spook van de Schelde.  
185.   Het avontuur in het gebergte.  
186.   Jack de cowboy.  
187.   Hoe Jack prairieboer werd.  
188.   De sterkste voetbalclub.  
189.   De held van Tremelo.  
189    Pater Damiaan. De held van Tremelo .  
190.   De straf van 't Eekelarehof.   
191.   De cowboy van Fort Bell.  
192.   Jeanne d'Arc.  
193.   De wandelende deur.  
194.   De avonturen van Geraart.  
195.   Geraart in Rusland.  
196.   Dikke Dries.  
197.   De rode knuppels.  
198.   Rosa van Dennenburg.  
199.   De wolf van Gistel.  
200.   De betoverde molen.  
201.   Zonderling gered.  
202.   De Spaanse Furie.  
203.   De boeteling van Veurne.  
204.   Een angstige nacht.  
205.   De prins van Kakao. (Fons Van Hoof)  
206.   De dappere Elzie.  
207.   De avonturen van David.  
208.   In en uit de gevangenis.  
209.   De spion voor zijn land.  
210.   In het verwoest Vlaanderen.  
211.   De vondeling van het regiment.  
212.   Beloonde naastenliefde.  
213.   De Ijslandvaarders.  
214.   Jongensharten. (Carmen Maerten)  
215.   De vlucht in de nacht.  
216.   Een dappere vrouw.  
217.   Ali Baba en de veertig rovers.  
218.   Grote broer.  
219.   De jonge verstoteling.  
220.   Een kerstavond op de prairie.  
221.   Leo's nieuwjaar. 
         Drie Javaantjes. (Helena Lieven)  
222.   Het gestolen kind.  
223.   De rovers gestraft.  
224.   De wildeman.  
225.   Het dolend melkmeisje.  
226.   De lotgevallen van de wildstroper.  
227.   Verdreven uit zijn land.  
228.   Moeder gered.  
229.   Het dievenhuis.  
230.   De schatgravers. (Bastiaan Hans)  
231.   Een slechte kameraad.  
232.   Bij de zakkenrollers.  
233.   Kleine oorlog.  
234.   De heldendood van Anneessens.  
235.   De wandelende Jood in Vlaanderen.  
236.   Nelly van de mijnwerker.  
237.   De geldduivel.  
238.   De spion achter de haag.  
239.   Alleen in vaders auto.  
240.   Het bosspook.  
241.   De avonturen van de torenwachter.  
242.   Echte vrienden.  
243.   Maria van Brabant.  
244.   De wraak van de heks.  
245.   Op het ooievaarshof.  
246.   De avonturen van de padvinders. (Helena Hans)  
247.   De driftige Peter.  
248.   Het geheim van de spookhoeve. (Helena Hans)  
249.   De hongersnood.  
250.   De witte man.  
251.   De kleine zwerver. (Helena Hans)  
252.   Bakelandt.  
253.   De geheimzinnige voerman.  
254.   Het spook in de duinen.  
255.   De heks van Aalst.  
256.   Oprechtheid beloond.  
257.   Blokske en de voetbal. (Fons Van Hoof)  
258.   Bedriegers bedrogen.  
259.   Het duivelstuig.  
260.   De betoverde prinses.  
261.   In oorlogstijd.  
262.   De witte vrouw.  
263.   De vagebond.  
264.   De flinke waker.  
265.   Het avontuur van twee jongens. (Helena Hans)  
266.   De kinderen van de vuurtorenwachter.  
267.   Een straatjongen naar zee.  
268.   Michiel De Ruiter.  
269.   Een nieuw leven.  
270.   De edele ridder Roeland.  
271.   De wilde rakker.  
272.   't Kerstfeest van de Indiaan.  
273.   Wilde Frans.  
274.   De herberg bij 't bos.  
275.   De stappen in de sneeuw.  
276.   Zijn vijand.  
277.   Robin Hood.  
278.   Robin Hood en zijn boskerels.  
279.   De stille held.  
280.   Een week in een kamp. (Walter Jonckheere)  
281.   Een moedige cowboy.  
282.   De dochter van de cipier.  
283.   Een avontuurlijke nacht.  
284.   De boze droom.  
285.   In het bos van Zoersel.  
286.   De verdoken schat.  
287.   De bende van Will Green.  
288.   De rechtvaardige kabouter.  
289.   Beschaamd om moeder.  
290.   De zoon van de kolonist.  
291.   De held van Barneveld.  
292.   Een koewachter in oorlogstijd.  
293.   De boodschap in de avond.  
294.   De fiere cowboy.  
295.   De gevluchte wees.  
296.   Kleine martelares.  
297.   De Franse revolutie.  
298.   De belegerde stad.  
299.   Het kindje in de bak.  
300.   't Portiertje van Roeselare.  
301.   De kleine toneelspeelster.  
302.   Angstige dagen.  
303.   Antwerpen in brand.  
304.   De bannelingen.  
305.   In het wilde land.  
306.   De wonderbare redding. (Helena Hans)  
307.   Naar Kongo. (Walter Jonckheere)  
308.   De vrienden der slaven.  
309.   Fiere Margriet van Leuven.  
310.   't Avontuur van de schilder.  
311.   Het boefje.  
312.   Een onverwachte reis.  
313.   De geheimzinnige tekens.  
314.   De Spanjaarden te Geel.  
315.   Zwarte Jan.  
316.   De heks van de Moeren.  
317.   De boswachter van Eikenhof.  
318.   Het juffertje uit Parijs.  
319.   De wolfjager van Turnhout.  
320.   De zeerovers.  
321.   Het gezin van de visser.  
322.   De wilde cowboy.  
323.   Keizer Karel te Gent.  
324.   De Spanjaarden te Mechelen.  
325.   Kerstmis in de sneeuw.  
326.   Een angstig avontuur. (Annie Hans)  
327.   De reis in de nacht.  
328.   De zwarte bende.  
329.   Het licht in de wildernis.  
330.   De dankbare soldaat.  
331.   Eén keer wildstroper.  
332.   Het wonderkind.  
333.   Het verloren testament.  
334.   In veilige haven.  
335.   De wonderbare reis van schipper Bontekoe.  
336.   Een brutale feeks.  
337.   Vaders vertrouwen. (Bastiaan Hans)  
338.   De vlucht over de Schelde.  
339.   Neels avonturen.  
340.   De zwarte ruiters.  
341.   De held van Afrika.  
342.   De pleegzoon van de bedelaar. (Jef Wellens)  
         De linde van Canne.  
343.   Het beleg van de Ravenburg.  
344.   Een avontuurlijke vakantie. (Helena Hans)  
345.   De vriend van de indiaan.  
346.   De pelgrims en de roofridder.  
347.   De twee gemzenjagers.  
348.   Het verborgen koffertje.  
349.   De held van Maldegem.  
350.   Het verlaten huis.  
351.   De schat in de kelder.  
352.   Het huis in de dennen.  
353.   De vriend van de zeekapitein.  
354.   Gestrafte hoogmoed.  
355.   Grootmoeders helpers.  
356.   Een Vlaamse jongen in Amerika.  
357.   De jonge kolonist.  
358.   De herder van de Hooglanden.  
359.   Na lijden komt verblijden. (Walter Jonckheere)  
360.   De twee Robinson Crusoë's. (Helena Hans)  
361.   Edelmoedigheid beloond.  
362.   De durver.  
363.   De avonturen van de durver.  
364.   De durver in de prairie.  
365.   De jonge hovenier.  
366.   De sluwe goochelaar.  
367.   De valse Boudewijn.  
368.   De zonderlinge bezoeker.  
369.   De schrik van het dorp.  
370.   De plaaggeest.  
371.   Bij de Eskimo's.  
372.   Ewijn ,de lijfeigene.  
373.   De eenzame hoeve.  
374.   Het schot in de avond.  
375.   De stiefmoeder.  
376.   Gescheiden vrienden.  
377.   Het avontuur der kerstzangers.  
378.   Hoogmoed gebroken.  
379.   De circusjongen.  
380.   Uit het circus.  
381.   Het indianenmeisje. (A.W. Hans)  
382.   Het spookschip.  
383.   De heks van Baudelo.  
384.   De gevangene op het eiland. (Helena Hans)  
385.   Een avontuur aan de grens.  
386.   Hoe Pol renner werd. (A.W. Hans)  
387.   De boze heer.  
388.   De vuurtoren van het eiland Rona.  
389.   Een jongen in de Boerenkrijg.  
390.   De page van graaf Egmont.  
391.   Egmonts page in Spanje.  
392.   Een harde les.  
393.   De vlucht van de kermis.  
394.   Een Vlaamse cowboy.  
395.   Het bloemenmeisje.  
396.   De slaven van Oostende.  
397.   Een smokkeldrama aan de Leie. (A.W Hans)  
398.   Een redder in nood.  
399.   Het geheimzinnige huis.  
400.   Uit droevige dagen.  
401.   Het spook op de spoorbaan.  
402.   Avonturen met een hoed.  
403.   Een woelig leven.  
404.   De geheimzinnige kruisvaarder.  
405.   De avonturen van een hovenier. (Walter Jonckheere)  
406.   Een bange vlucht.  
407.   De nieuwe kasteelheer.
408.   De jonge landloper.  
409.   De twee kameraden. (A.W. Hans)  
410.   De spion.  
411.   De dochter van de visser.  
412.   De dochter van de bezembinder.  
413.   Een huichelaar.  
414.   De erkentelijke indianenhoofdman.  
415.   Onvergetelijke avonturen.  
416.   Een vreemde nacht.  
417.   De hoeve bij de duinen. (W.A. Hans)  
418.   Leo op de kostschool. (Annie Hans)  
419.   De moedige padvinder. (Walter Jonckheere)  
420.   De dragonder van het Uilenhof.  
421.   De strijd tegen de slavernij. (A.W. Hans)  
422.   De jonge Alpengids.  
423.   Het onverwachte erfdeel.  
424.   Een verijdelde diefstal.  
425.   Op het eenzame eiland.  
426.   In de sneeuwstorm.  
427.   Sinterklaas in de woonwagen.  
428.   Het vuur in de nacht .  
         Een moedige knaap. (Jef Wellens)  
429.   Het kerstfeest der schipbreukelingen.  
430.   Voor het recht. (A.W. Hans)  
431.   Het spook van Sylt.  
432.   De dappere kasteelknaap.  
433.   In duizend vrezen.  
434.   De tovenares van Diksmuide.  
435.   Acht maanden op een onbewoond eiland.  
436.   Ontmaskerd.  
437.   Een gestoorde nacht.  
438.   De stem aan de deur.  
439.   Het geheimzinnig bedrijf.  
440.   De smokkelaars van Blankenberge.  
441.   Een drama aan de grens.  
442.   Een Godsoordeel.  
443.   De verrader.  
444.   Zigeuners op 't dorp.  
445.   Een rakker. (Jef Wellens)  
446.   De dochter van de indianenhoofdman.  
447.   De smokkelbende. (A.W. Hans)  
448.   Het verlaten schip.  
449.   De werkloze.  
450.   De avonturen in de Hooglanden
451.   De gestoorde zesdagenkoers.  
452.   Uit een gezin. (Jef Wellens)  
453.   Een smokkelavontuur.  
454.   De broer van de roverskapitein. (A.W. Hans)  
455.   De wezen van de Beukenharst.  
456.   Kars de herdershond.  
457.   Een angstige tocht.  
         Een mislukt verraad. (A.W. Hans)  
458.   De verklede krijgsman.  
459.   De heldin van Maastricht.  
460.   Een spion verrast.  
461.   De wraak van de Eskimo.  
462.   De schoolmeester van Sylt.  
463.   Gevangen in het ijs.  
464.   Het spook van de steengroeve.  
465.   De grote ronde.  
466.   Erik de cowboy.  
467.   De rover uit Eikenlo.  
468.   Het geheim van de torenkelder. (A.W. Hans)  
469.   Lina de smokkelaarster.  
470.   Tweemaal gered.  
471.   De zoon van Keizer Karel.  
472.   De zwarte vrouw uit de polder.  
473.   Djees de schooier. (Fons Van Hoof)  
474.   De cowboy en zijn zuster.  
475.   De wilde ridder en het kind.  
476.   Avonturen in de grot.  
477.   De luchtreiziger. (Willem Hans)  
478.   De kinderen van de visser.  
479.   Een vlucht in Rusland.  
480.   Het turfschip van Breda.  
481.   Kerstmis in sneeuw en ijs.  
482.   Een vreemde oudejaarsavond. (Willem Hans)  
483.   De tovenares van het ijs.  
484.   Een cowboy in de gevangenis.  
485.   De jonge strandloper.  
486.   De wonderbare terugkeer.  
487.   Het gestoorde kamp.  
488.   Een blijde wederkomst.  
489.   Het geheim van het Kraaienhof.  
490.   De ridder met het zilveren kruis. (John Sacré)  
491.   De heldin van de vuurtoren.  
492.   Koning Albert I.  
493.   Koning Leopold III.  
494.   Het licht in de duinen.  
495.   Voetballers in Amerika. (Willem Hans)  
495.   bis. Koning Albert aan de IJzer.  
496.   Vaders vlucht.  
497.   Een martelares.  
497.   bis. Te Marche les Dames.  
498.   De jonge verstekeling. (John Sacré)  
498.   bis. De wraak van de verstoteling.  
499.   Ada's avonturen.
500.   Uit het leven van A. Hans. (Johan De Maegt)  
501.   De zonderlinge vergissing.  
502.   Een Vlaamse knaap in oorlogstijd. (Willem Hans)  
503.   De jonge wildstroper.  
504.   De bannelingen van Dinant.  
505.   De zeshonderd Franchimontezen.  
506.   Een nacht in het veerhuis.  
507.   Het spook van Leffinge.  
508.   De reis van het schoolschip. (John Sacré)  
509.   De gestoorde zeereis.  
510.   De jonkvrouw van het Veen.  
511.   Het spookhof. (Willem Hans)  
512.   Het leed van Magda.  
513.   Everaerd Tserclaes.  
514.   De alweter.  
515.   De stroper van het Zoniënwoud.  
515.   bis. Peter Benoit. (A. Hans en John Sacré)  
516.   Oorlogswoeker.  
517.   De ondergang van Lombardsijde.  
518.   Te laat.  
519.   De opperbaas.  
520.   't Geheim van de schuur.  
521.   De arme nicht.  
522.   De avonturen van Klaas Wens.  
523.   De ondergang van Vremdijke.  
524.   De martelares Miss Cavell.  
525.   De boef van Elslo.  
526.   De verrader van Aubel.  
527.   De hulp van de renner. (Willem Hans)  
528.   De schipbreuk van de Meduse.  
529.   Zijn eer hersteld.  
530.   De redder van de koning.  
531.   De verlaten koning.  
532.   De jonge vioolspeler.  
533.   Elza uit de woonwagen.  
534.   Het kerstfeest van Hilda.  
535.   De vrijbuiter uit de bergen. (Willem Hans)  
536.   Hongersnood in Vlaanderen.  
537.   De cowboy van het Wilgenhof.  
538.   De landloper in de hut.  
539.   De jonkvrouw van de heide.  
540.   Hoe een wees veldoverste werd.  
541.   Ben Hur.  
542.   Een vriend van rovers. (Willem Hans)  
543.   Op hoop van zegen.  
544.   Een wilde avond in het bos.  
545.   De pleegdochter van de mosselman.  
546.   De kasteelknaap van Nieuwkerke.  
547.   De stem uit de storm.  
548.   De visser van Reigersmeer. (Willem Hans)  
549.   Avonturen in het Hageland.  
550.   De wees van Zoutleeuw.  
551.   De dood van Bieke. (Lodewijk Scheltjens)  
551.   De vluchteling.  
552.   De grote heer van Waasburg.  
553.   De schipbreukeling van Oostende.  
554.   Haantje vooruit.  
555.   De cowboy van de Lindenhoeve.  
556.   De spookkoets van Sint Pieters Rode.  
557.   De trouwe baanwachter.  
558.   De indianenkoning. (Willem Hans)  
559.   Gered door een kat.  
560.   De gierigaard van de Bornahoeve.  
561.   Bruno de smokkelaar.  
562.   De dijkjongen van Westkapelle.  
563.   't Hospitaalkarretje van Maldegem.  
564.   De wijze rechter.  
565.   De vlucht over de grens.  
566.   De heldhaftige machinist.  
567.   De wildstroper van het Uilenbos.  
568.   De portier van het Wilgenhof.  
569.   Onder sneeuw bedolven.  
570.   De sportvriend. (Willem Hans)  
571.   De eeuwige jager van Wijnendale.  
571.   Bis. Koningin Astrid.  
572.   Herinneringen aan Koningin Astrid.  
573.   De zwarte gast.  
574.   Een jongen in Abessinië.  
575.   Een avontuur in de Ardennen.  
575.   Bis.  Het leven in Abessinië.  
576.   Zwervers in de duinen. (Willem Hans)  
577.   Moedige Jeanne.  
578.   Wat Marian nooit zou vergeten.  
579.   Hulp in nood.  
580.   De schrik van de heide. (Willem Hans)  
581.   Van veehouder tot edelman.  
581    bis.De arme vioolspeler.  
582.   Een soldaat in Abessinië.  
582.   Bis. De heks van Zuidkote.  
583.   Een onverwacht wederzien.  
584.   Sinterklaas op het eiland .  
585.   De jonge berggids. (Willem Hans)  
586.   Avontuur op kerstavond.  
587.   Een treffende beloning.  
588.   Een angstige driekoningenavond.  
589.   De bekentenis van Jan Klarens.  
590.   Het drama in de kerk.  
591.   De stem van de zee. (John Sacré)  
592.   De weze van het Torenhof.  
593.   De dwingeland van het Torenhof.  
594.   De vrek van de Ardennen.  
595.   De zeerover van Duinkerke. (Willem Hans)  
596.   Het drama op de Schelde.  
597.   De boer van het Scheldehof.  
598.   De lotgevallen van Nelly Blankaart.  
599.   De nachtwaker van Borgdamme.  
600.   Fritsje.  
601.   Het verborgen gelddoosje. (Willem Hans)  
602.   Naar de dieperik.  
603.   Hoe Paul zijn vader redde. (Annie Hans)  
604.   Het geheim van de eik.  
605.   De huichelaar van het Wolvenhof.  
606.   De zwarte tijd.  
607.   De kinderroof. (Helena Hans)  
608.   Bannelingen naar Siberië.  
609.   De dochter van de banneling.  
610.   De verrader van zijn vader.  
611.   De overste van de cowboys. (Willem Hans)  
612.   Een tocht onder de grond.  
613.   Babbel-klaas.  
614.   De schrik van Gerard.  
615.   De zwerver in de Ardennen. (Willem Hans)  
616.   De klop op het venster.  
617.   De zwarte hond.  
618.   De trouwe broeder.  
619.   De wraak van Dolf.  
620.   De heks van de Vogezen.  
621.   De schat onder het kussen.  
622.   Een onvergetelijke reis. (Willem Hans)  
623.   Een veelbewogen vakantie.  
624.   Drie maanden smokkelaar.  
625.   Een vreemde ontmoeting.  
626.   Een jongen aan de grens.  
627.   De dochter van de schipper.  
628.   Door cowboys gered. (Willem Hans)  
629.   De schurk.  
630.   De laatste reis.  
631.   Het spook in de Ardennen.  
632.   De schaper van de heide.  
633.   Een gevecht om zijn leven. (Willem Hans)  
634.   Mislukt verraad.  
635.   Een vreemde avond.  
636.   Een Rus in Vlaanderen. (Willem Hans)  
637.   De koewachter van 't Zeehof.  
638.   De kerstavond van de zwerver.  
639.   De oudejaarsavond van de herder.  
640.   De cowboy van de witte hoeve. (Willem Hans)  
641.   In de sneeuwstorm.  
642.   De zeeduivel.  
643.   De veroordeelde van Aardenburg.
644.   Het berouw van de rover.  
645.   Het kwakzalversoproer.  
646.   Een weldoener. (Willem Hans)  
647.   De jacht op de dief.  
648.   De bedelaar van de Peel.  
649.   Het geblaf in de nacht.  
650.   Een goudzoeker in Alaska. (Willem Hans)  
651.   De brief aan de keizer.  
652.   Een vreselijke reis.  
653.   De onverwachte erfenis.  
654.   Het geheim van het Eksterhof.  
655.   De cowboy in het Goudland.  
656.   De onttroonde koning van het Goudland.  
657.   De bedelaar uit het Goudland.  
658.   De spookruiter. (Willem Hans)  
659.   De clown.  
660.   De smokkelaar van de zwarte hoeve. (Willem Hans)  
661.   De avonturier.  
662.   Het geklaag in de nacht.  
663.   De grote ramp.  
664.   De versleten kerel.  
665.   De geheimzinnige drenkeling.  
666.   De beschermers der cowboys. (Willem Hans)  
667.   De koers van de luiaard.  
668.   Een helper in de nood.  
669.   De zware boete.  
670.   Een Vlaming bij de wilden.  
671.   De eerste ronde van Frankrijk.  
672.   De veroordeelde tot de brandstapel.  
673.   De muzikant onder de rovers.  
674.   De strijd tegen de haai.  
675.   Een welgemikt schot.  
676.   De cowboy op de postkoets. (Willem Hans)  
677.   De leeuw in het dorp.  
678.   De vlucht over het ijs.  
679.   De strijd van de wisselwachter.  
680.   Een drama in het gebergte. (Willem Hans)  
681.   De geheimzinnige scheepsbouwer van Baasrode.  
682.   Vlamingen in Rusland.  
683.   De wraak van de wolfsjager.  
684.   Een Vlaming tussen sneeuw en ijs. (Willem Hans)  
685.   In de onderaardse gangen van Laarne.  
686.   Het blokhuis in het bos.  
687.   De wonderbare wederkomst.  
688.   De duivels van 't kasteel Karreveld.  
689.   De boete van freule Judith.  
689.   Bis. De ontdekte schat.  
690.   De vlucht van Jan Vermeer. (Annie Hans)  
691.   De geheimzinnige grijsaard.  
692.   De gids van Napoleon.  
693.   De verdwenen vissersknaap. (Willem Hans)  
694.   De kluizenaar in de spelonk.  
695.   De zieke in de vuurtoren.  
696.   De gevreesde landloper.  
697.   De boer en de drie dieven.  
698.   De kapel in het bos.  
699.   Smart op de grote Sint Bernardsberg.  
700.   De wilde kasteelzoon.  
701.   Een avontuurlijke vakantie. (Annie Hans)  
702.   Een wildstroper in de klem.  
703.   Een bewogen nacht.  
704.   Mary's wroeging.  
705.   De verjaagde wees.  
706.   De wraak van de wees.  
707.   De moeilijke redding. (Annie Hans)  
708.   Een vreselijk ontwaken.  
709.   Uit de macht van een schurk.  
710.   Wie was de schuldige?  
711.   De redder van de prins.  
712.   De page van de prins.  
713.   De heldhaftige scheepsjongen. (Annie Hans)  
714.   De vijand van de renner.  
715.   Een roerige avond.  
716.   De boete van Walter.  
717.   De avonturen van de kameraad.  
718.   Williams wraak. (Annie Hans)  
718.   Bis. Gestorven voor zijn vader.  
719.   De held van Tirol.  
720.   Een avontuur bij het moeras.  
721.   Muiters op de Bounty. (John Sacré)  
722.   De schat in de muur.  
723.   Een gestoorde kampeertocht.  
724.   De muiters van de Bounty op een eiland. (John Sacré)  
725.   Hoe een jongen een stad redde.  
726.   Het dochtertje van de dief.  
727.   Een klacht in de avond.  
728.   Het duivelsvuur.  
729.   De sprinkhanenplaag.  
730.   Het kind van de rover. (Willem Hans)  
731.   In de macht van een verrader.  
732.   De onbekende schat.  
733.   De vlucht van Rob.  
734.   Een landloper in de klem.  
735.   De wilde vrouw.  
736.   De dochter van de woudloper.  
737.   De valse broeder.  
737.   Bis.  Het blijde kerstfeest. (John Sacré)  
738.   De schat van de gierigaards.  
739.   De gierigaards van de heide.  
740.   Een bewogen kerstnacht.  
741.   De rovers van Kortenbos.  
742.   De late reizigers.  
743.   De jachtwaker van Bolslo.  
744.   De vlucht voor de Spanjaarden.  
745.   De kwaadspreekster van Damme.  
         + De rover van Affligembos.  
746.   Hoe IJslandvissers Kerstmis vieren. (John Sacré)  
747.   De gestrafte koe.  
748.   De keizer van Mexico.  
749.   De zeerover van Oostende.  
750.   De ondergang van Sharphout.  
751.   De rit door de sneeuw.  
752.   De dankbare geredde.  
753.   Een nacht vol gevaren. (Willem Hans)  
754.   De brutale vagebond.  
755.   Het dankbare schildertje.  
756.   De kluizenaar van Sint Janbos.  
757.   Het spook van de prairie.  
758.   Het knechtje van de dokter.  
759.   De moedige vliegenier.   
760.   De ontvoering van Deana Rooke. (Willem Hans)  
761.   Dick en de dieven. (Annie Hans)  
762.   De brand in het weeshuis. (Helena Hans)  
763.   De ruiters van de rodeo. (Willem Hans)  
764.   De betwiste schat. (A. Hans en W. Hans)  
765.   De spookwolf. (A. Hans en W. Hans)  
766.   De beschermer van de wees. (A. Hans en C. Couck)  
767.   De redding uit de lucht. (Helena Hans)  
768.   De boeteling van de Maasvallei. (A. Hans en C. Couck)  
769.   De zeeschuimer van het Zwin. (Willem Hans)  
770.   Onverwachte uitkomst. (Helena Hans)  
771.   De verschijning in de kerstnacht. (Annie Hans)  
772.   De jaloezie van Willem. (A. Hans en C. Couck)  
773.   Een avontuur in de sneeuw.  
774.   Een Vlaamse boer in Canada.  
775.   De overval op de postkoets.  
776.   De kampeeravonturen van het "Klaverblad".  
777.   De reddende klok. (A. Hans en C. Couck)  
778.   Bewogen nacht op het eiland.  
779.   Een verschrikkelijke zeetocht. (Willem Hans)  
780.   "Het Klaverblad " en de smokkelaars.  
781.   De redding aan een wollen draad. (A. Hans en C. Couck)  
782.   De wilde Max.  
783.   Een spannende vlucht.  
784.   De slavenoorlog.  
785.   Een schurk in de val. (Willem Hans)  
786.   Een held zonder zwaard.  
787.   De ontsnapte gevangene.  
788.   De duivelsput.  
789.   Een vreselijke dood. (Willem Hans)  
790.   Een spion in de nacht. (Helena Hans)  
791.   Het kerstfeest van de trommelslager.  
792.   Op zoek naar het geheim. (C. Couck)  
793.   Een wanhopige strijd.  
794.   Het avontuur in de molen.  
795.   Door wolven gered. (Willem Hans)  
796.   De reis in de koffer.  
797.   De wraak van Emile Boudin.  
798.   Het komplot tegen de vloot. (C. Couck)  
799.   De boze rentmeester.  
800.   De worsteling in de brand.  
801.   Het berouw van de zeeman. (Willem Hans)  
802.   Pieters reis naar Amerika.  
803.   Een verschrikkelijke nacht.  
804.   De geheimzinnige ridder. (Willem Hans)  
805.   De mannen van Dawson. (C. Couck)  
806.   Een ontvoering door de Indianen. (Annie Hans)  
807.   Het spookhuis op de heide. (Helena Hans)  
808.   Gewaarschuwd door een droom.  
809.   Een bedrieger ontmaskerd. (Willem Hans)  
810.   Peters avontuur in Indië.  
811.   Gevangen op een galei.  
812.   De edelmoedige schildknaap. (Lodewijk Scheltjens)  
813.   Vier jonge detectieven.  
814.   De herberg aan de grens.  
815.   Avonturen op de " Onderneming ".  
816.   Twee jongens in de wildernis.  
817.   De angstige avonturen van de zeeman. (Willem Hans)  
818.   Ontvoerd met een vliegtuig. (Willem Hans)  
819.   Een verschrikkelijk drama in het bos.  
820.   Het geheim van de grot. (Willem Hans)  
821.   Het spook van de Reigerskreek.  
822.   Gangsters in de lucht. (Willem Hans)  
823.   Een wonderlijke kerstavond.  
824.   De heldenrit van Bill More. (Willem Hans)  
825.   Ontsnapt aan de dood.  
826.   Het geheimzinnige vliegtuig. (Willem Hans)  
827.   Het vreselijke vonnis.  
828.   Als cowboys zich wreken. (Willem Hans)  
829.   De geheimzinnige monnik.  
830.   De smokkelaars van de " Tokio City". (Willem Hans)  
831.   De heldhaftige cowboy. (Willem Hans)  
832.   Een drama aan de zee.  
833.   De verborgen grafsteen. (Willem Hans)  
834.   Een angstig avontuur.  
835.   Het geheim van het cowboygraf. (Willem Hans)  
836.   Het raadsel van het Uilenbos. (Willem Hans)  
837.   De dood van een verrader.  
838.   Het geheim van het watervliegtuig. (Willem Hans)  
839.   De spookindianen. (Willem Hans)  
840.   De helden van de prairie. (Willem Hans)  
841.   Het verdwenen goudschip. (Willem Hans)  
842.   Jeroen bij de zeerovers.  
843.   De bandieten van de wilde ranch. (Willem Hans)  
844.   De dood van Arizona Jack. (Willem Hans)  
845.   De geheimzinnige kruisvaarder.  
846.   In het hol van de smokkelaar. (Willem Hans)  
847.   Een noodlottige veldtocht.  
848.   De ranch met het zwarte kruis. (Willem Hans)  
849.   De vreselijke wraak.  
850.   De dodenrit van de cowboy. (Willem Hans)  
851.   De heldendaad van de veerman.  
852.   De misdaad bij de haven. (Willem Hans)  
853.   Zwarte Ko.  
854.   Het geheimzinnig revolverschot. (Willem Hans)  
855.   De helden van Lampernisse.  
856.   Op het spoor van het smokkelschip. (Willem Hans)  
857.   De vlucht over de Schelde.  
858.   Een drama aan de grens.  
859.   Het erewoord van Pate Darvin. (Willem Hans)  
860.   De jacht op de veedieven. (Willem Hans)  
861.   De roversjongen.  
862.   Pate Darvin. (Willem Hans)  
863.   De ontvoering in de nacht. (Willem Hans)  
864.   De zware straf.  
865.   De held van Barneveld.  
866.   De dappere kasteelknaap.  
867.   Een smokkelaarsdrama aan de Leie.  
868.   De strijd rond Caen. (Willem Hans)  
869.   Tanks breken door. (Willem Hans)  
870.   De held van Stalingrad. (Willem Hans)  
871.   Luchtoorlog in het Westen. (Willem Hans)  
872.   Een jongen in oorlogstijd.  
873.   Een jonge held. (Willem Hans)  
874.   De kleine spion.  
875.   Oorlog op zee. (Willem Hans)  
876.   Een moedig meisje.  
877.   De heldhaftige Canadees. (Willem Hans)  
878.   De nederlaag voor Moskou. (Willem Hans)  
879.   Het mislukt avontuur. (Willem Hans)  
880.   De wraak van de slaaf.  
881.   Het avontuur in de woestijn. (Willem Hans)  
882.   De held van Texas. (Willem Hans)  
883.   De vlucht naar Engeland. (Willem Hans)  
884.   Witte Wolf en de goudzoekers. (Willem Hans)  
885.   De bevrijder te Aken. (Willem Hans)  
886.   Gestapo. (Willem Hans)  
887.   De vlucht in Rusland. (Willem Hans)  
888.   Ontsnapt aan de dood.  
889.   De strijd op Walcheren. (Willem Hans)  
890.   Piloten nemen wraak. (Willem Hans)  
891.   De strijd in de Ardennen. (Willem Hans)  
892.   Het drama van Warschau. (Willem Hans)  
893.   De Britten in het Ruhrgebied. (Willem Hans)  
894.   De eenzame ranch. (Willem Hans)  
895.   De bevrijder over de Rijn. (Willem Hans)  
896.   Bij de boskerels.  
897.   In de macht van een verrader. (Willem Hans)  
898.   V-bommen op Antwerpen. (Willem Hans)  
899.   De strijd tegen de V1 (Willem Hans)  
900.   Het gestolen eiland. (Willem Hans)  
901.   De held van Damme.  
902.   Gered door Witte Wolf. (Willem Hans)  
903.   De wraak van de cowboy. (Willem Hans)  
904.   De helden van Leningrad. (Willem Hans)  
905.   Een heldendaad op zee. (Willem Hans)  
906.   Ontsnapt uit het kamp. (Willem Hans)  
907.   Gevangenen tegen SS. (Willem Hans)  
908.   Het vergeten graf. (Willem Hans)  
909.   De bandieten van Santa Fé. (Willem Hans)  
910.   Spionnen aan de grens. (Willem Hans)  
         De Duitsers vallen aan. (Willem Hans)  
911.   De zwarte monnik. (Willem Hans)  
912.   De vlucht naar Duinkerken. (Willem Hans)  
913.   De geheimzinnige vijand. (Willem Hans)  
914.   De held van Duinkerken. (Willem Hans)  
915.   De stad zonder wet. (Willem Hans)  
916.   Op zoek naar de U 210. (Willem Hans)  
917.   Het graf in de prairie. (Willem Hans)  
918.   Breendonk. (Willem Hans)  
919.   Verloren mannen. (Willem Hans)  
920.   Kerstnacht 1944. (Willem Hans)  
921.   Sandria op het spoor. (Willem Hans)  
922.   Bommen op Hamburg. (Willem Hans)  
923.   Sandria ontdekt het geheim. (Willem Hans)  
924.   Witte Wolf wint het. (Willem Hans)  
925.   Een nacht vol gevaren. (Willem Hans)  
926.   De dappere kasteelknaap.  
927.   Een Canadees in de val. (Willem Hans)  
928.   Het beleg van de Ravenburg. (Willem Hans)  
929.   De aanval op de Texas Express. (Willem Hans)  
930.   Het graf in de sneeuw. (Willem Hans)  
931.   De grote match. (Willem Hans)  
932.   De jongen van West-Rozebeke.  
933.   De geheimzinnige valschermspringers. (Willem Hans)  
934.   De blanke geest. (Willem Hans)  
935.   De verborgen petroleumbron. (Willem Hans)  
936.   Man tegen man. (Willem Hans)  
937.   De vallei van de dood. (Willem Hans)  
938.   De verdwenen zeekapitein. (Willem Hans)  
939.   Het laatste vliegtuig. (Willem Hans)  
940.   Tweemaal gestorven. (Willem Hans)  
941.   De dood van een bandiet. (Willem Hans)  
942.   Redding op het laatste ogenblik. (Willem Hans)  
943.   Het bloedige cowboyspoor. (Willem Hans)  
944.   Het spook van de prairie. (Willem Hans)  
945.   De verboden stad. (Willem Hans)  
946.   Een bloedige nacht. (Willem Hans)  
947.   De zware straf. (Willem Hans)  
948.   De heldendood van een cowboy. (Willem Hans)  
949.   Spion voor zijn land. (Willem Hans)  
950.   Een verrader in de val. (Willem Hans)  
951.   Big Ben, de wrede cowboy. (Willem Hans)  
952.   De geheimzinnige revolver. (Willem Hans)  
953.   De wraak van de wolfjager  
954.   De grafsteen in het moeras. (Willem Hans)  
955.   De helden van Stekene.  
956.   De rode cowboys. (Willem Hans)  
957.   Gevangenen op Satanseiland. (Willem Hans)  
958.   Het geheim van de vuurtoren. (Willem Hans)  
959.   De veedieven van het Riodal. (Willem Hans)  
960.   Het einde van de Daltons. (Willem Hans)  
961.   De wraak van de Daltons. (Willem Hans)  
962.   De zwarte ridder. (Willem Hans)  
963.   Het raadsel van de torenkelder. (Willem Hans)  
964.   Het verraad van de sheriff. (Willem Hans)  
965.   De vlucht van de sheriff. (Willem Hans)  
966.   Door wolven gered. (Willem Hans)  
967.   De Daltons nemen recht. (Willem Hans)  
968.   Terug in de strijd. (Willem Hans)  
969.   De verdwenen toeristen. (Willem Hans)  
970.   De bloedgevangenis. (Willem Hans)  
971.   Het spookslot in de vallei. (Willem Hans)  
972.   Het geheim van de karavaan. (Willem Hans)  
973.   De Daltons in de val. (Willem Hans)  
974.   Het verraad van de cowboy. (Willem Hans)  
975.   De misdaad bij de haven. (Willem Hans)  
976.   Het spoor in de woestijn. (Willem Hans)  
977.   De verrader in de Ardennen. (Willem Hans)  
978.   De zwarte hoeve. (Willem Hans)  
979.   De zwarte ridder neemt wraak. (Willem Hans)  
980.   Jeanne d'Arc.  
981.   Gered door de Daltons. (Willem Hans)  
982.   De redder van kapitein Jean. (Willem Hans)  
983.   Het klooster in de duinen. (Willem Hans)  
984.   De vlucht in de sneeuw. (Willem Hans)  
985.   De geheimzinnige vreemdelingen. (Willem Hans)  
986.   Op het spoor van Dillinger. (Willem Hans)  
987.   Het gestolen machinegeweer. (Willem Hans)  
988.   Robinson Crusoë.  
989.   De spookruiters van de prairie. (Willem Hans)  
990.   Op het spoor van de Daltons. (Willem Hans)  
991.   De blanke slavenhandelaar. (Willem Hans)  
992.   Willem Tell.  
993.   De oorlogsmisdaad te Vinkt. (Willem Hans)  
994.   Gangsters aan de grens. (Willem Hans)  
995.   De heldendood van Dalton. (Willem Hans)  
996.   Het spook in de duinen. (Willem Hans)  
997.   De boete van Walter. (Willem Hans)  
998.   Het gestolen paard. (Willem Hans)  
999.   De bende van het Heidebos. (Willem Hans)
1000.  Drie maanden onder de sneeuw. (Willem Hans)  
1001.  Het kasteel in de woestijn.  
1002.  De misdaad in het Goudland.  
1003.  Het gezonken schip.  
1004.  De Daltons ontdekken het geheim. (Willem Hans)  
1005.  De spionnen op de toren.  
1006.  De jongen van Gaver.  
1007.  De grenswachter van Texas. (Willem Hans)  
1008.  Het verdwenen leger. (Willem Hans)  
1009.  Slavenhandel in de woestijn. (Willem Hans)  
1010.  Jan Breydel.  
1011.  De heldhaftige mijnwerker.  
1012.  Als de Daltons vechten. (Willem Hans)  
1013.  Het smokkelschip. (Willem Hans)  
1014.  De Spaanse Furie.  
1015.  Het verraad tegen de Daltons. (Willem Hans)  
1016.  De geheimzinnige grot. (Willem Hans)  
1017.  De verdronken stad.  
1018.  De verborgen vesting. (Willem Hans)  
1019.  De spooktrein. (Willem Hans)  
1020.  De heldendood op de prairie. (Willem Hans)  
1021.  De Slag der Gulden Sporen.  
1022.  Pate Darvin vindt het spoor. (Willem Hans)  
1023.  De zwarte ridder ontdekt het gevaar. (Willem Hans)  
1024.  Het geheim van het afgodsbeeld. (Willem Hans)  
1025.  De jonge held.  
1026.  De Daltons komen terug. (Willem Hans)  
1027.  Het raadsel van de huifkar. (Willem Hans)  
1028.  De klopjacht op de Daltons. (Willem Hans)  
1029.  Jacob van Artevelde.  
1030.  Een moedige vrouw.  
1031.  De waterbron. (Willem Hans)  
1032.  De zwarte gier. (Willem Hans)  
1033.  De duivels van de zwarte ranch. (Willem Hans)  
1034.  Wapensmokkelaars. (Willem Hans)  
1035.  De wolfjager van Turnhout.  
1036.  De zwarte ridder in de Ardennen. (Willem Hans)  
1037.  Door de Daltons ontmaskerd. (Willem Hans)  
1038.  De gruwelijke ontdekking. (Willem Hans)  
1039.  De held van Maldegem.  
1040.  De misdaad in de sneeuw. (Willem Hans)  
1041.  Het duivelsplan.  
1042.  De prairiebrand. (Willem Hans)  
1043.  De geest van het Torenhof. (Willem Hans)  
1044.  De Daltons gaan er op los. (Willem Hans)  
1045.  De zwarte ruiters.  
1046.  Opstand in de woestijn. (Willem Hans)  
1047.  Het levende graf. (Willem Hans)  
1048.  De geheimzinnige reis. (Willem Hans)  
1049.  De list van de Daltons. (Willem Hans)  
1050.  In het wilde land.  
1051.  De sprekende gorilla. (Willem Hans)  
1052.  Het raadsel van de veedieven. (Willem Hans)  
1053.  Verdwaald op het Veen.  
1054.  Robin Hood.  
1055.  De zwarte ridder geeft het niet op. (Willem Hans)  
1056.  Blokhut n° 12. (Willem Hans)  
1057.  De heldin van Maastricht.  
1058.  Het Arabierenkerkhof. (Willem Hans)  
1059.  De ontsnapping van Pedroni. (Willem Hans)  
1060.  Kars, de herdershond.  
1061.  De Daltons en het spook. (Willem Hans)  
1062.  Een jongen in de boerenkrijg.  
1063.  De rovers van Kortenbos.  
1064.  De aanval op de Daltons. (Willem Hans)  
1065.  De dode stad. (Willem Hans)  
1066.  Bill ontdekt het verraad. (Willem Hans)  
1067.  Het geheimzinnige vuur. (Willem Hans)  
1068.  De Daltons durven het aan. (Willem Hans)  
1069.  De zwarte ridder geeft het bevel. (Willem Hans)  
1070.  Havenbandieten. (Willem Hans)  
1071.  De havenbandieten in de val. (Willem Hans)  
1072.  De circusjongen.  
1073.  De rode hand. (Willem Hans)  
1074.  De Daltons op de rodeo. (Willem Hans)  
1075.  Het eiland der vervloekten. (Willem Hans)  
1076.  De heilige krokodil. (Willem Hans)  
1077.  De terugkeer van Pedroni. (Willem Hans)  
1078.  De Daltons verloren ?(Willem Hans)  
1079.  Bruno de smokkelaar.  
1080.  De verborgen weg. (Willem Hans)  
1081.  De dood van de grenswachter. (Willem Hans)  
1082.  De slaven van Oostende.  
1083.  De zwarte ridder en de geest. (Willem Hans)  
1084.  De Daltons sluiten een verbond. (Willem Hans)  
1085.  Het spook van de Schelde.  
1086.  Het Daltonleger. (Willem Hans)  
1087.  De geheimzinnige vloot. (Willem Hans)  
1088.  Het Daltonleger ten aanval. (Willem Hans)  
1089.  De eenzame villa. (Willem Hans)  
1090.  De heldendood van Anneessens.  
1091.  Het einde van de woestijnkoning. (Willem Hans)  
1092.  De terugkeer naar de vallei. (Willem Hans)  
1093.  De Daltons spionnen. (Willem Hans)  
1094.  Het Daltonleger in gevaar. (Willem Hans)  
1095.  De schat in de muur.  
1096.  De zwarte ridder gevangen. (Willem Hans)  
1097.  De zeerovers uit de duinen. (Willem Hans)  
1098.  Het Daltonleger rukt verder. (Willem Hans)  
1099.  De geheimzinnige pijl. (Willem Hans)  
1100.  De ontdekte schat.  
1101.  Het verdwenen opperhoofd. (Willem Hans)  
1102.  De verborgen vijanden. (Willem Hans)  
1103.  De cowboys van het wilde land. (Willem Hans)  
1104.  Het spook in de Ardennen.  
1105.  Verraders in het Daltonkamp. (Willem Hans)  
1106.  De Daltonverkenners. (Willem Hans)  
1107.  De ondergang van de muiter. (Willem Hans)  
1108.  De belegerde stad.  
1109.  Het verborgen vliegveld. (Willem Hans)  
1110.  De bezembinders van Kleit.  
1111.  Het geheimzinnig revolverschot. (Willem Hans)  
1112.  De duivels van het kasteel Harreveld.  
1113.  Het Daltonleger op de vlucht. (Willem Hans)  
1114.  Van Steenbergen wereldkampioen. (Willem Hans)  
1115.  Bill in de val. (Willem Hans)  
1116.  Het spookleger van de Daltons. (Willem Hans)  
1117.  De geheimzinnige afspraak. (Willem Hans)  
1118.  De heks van Aalst.  
1119.  De eenzame karavaan. (Willem Hans)  
112O.  Als de Daltons waken. (Willem Hans)  
1121.  Bill ontdekt de schat. (Willem Hans)  
1122.  De martelaar van het Satanseiland. (Willem Hans)  
1123.  Het geheim uit China. (Willem Hans)  
1123.  Bis. Een gevaarlijk geheim. (Willem Hans)  
1124.  De raadselachtige ontploffing. (Willem Hans)  
1125.  Alarm in het Daltonkamp. (Willem Hans)  
1126.  De wanhoopsdaad van de Daltons. (Willem Hans)  
1127.  Het schot in de mist. (Willem Hans)  
1128.  De vlucht in de kist. (Willem Hans)  
1129.  Het gevangenkamp in de prairie. (Willem Hans)  
1130.  Het brandende kamp. (Willem Hans)  
1131.  Smart op de Sint Bernardsberg.  
1132.  Darragon vervloekt de Daltons. (Willem Hans)  
1133.  De brandende pijl. (Willem Hans)  
1134.  De verborgen vuurberg. (Willem Hans)  
1135.  De Daltons zijn op post. (Willem Hans)  
1136.  De Daltons zijn op komst. (Willem Hans)  
1137.  De hond van het Mariahof. (Willem Hans)  
1138.  De geheimzinnige bultenaar. (Willem Hans)  
1139.  De vlucht naar de zesdaagse. (Willem Hans)  
1140.  De vlucht uit het Daltongevangenis. (Willem Hans)  
1141.  De ontdekking in de sneeuw. (Willem Hans)  
1142.  Het graf in het bos.  
1143.  Nieuw gevaar voor de Daltons. (Willem Hans)  
1144.  De ontploffing in de duinen. (Willem Hans)  
1145.  Het verdwenen klooster. (Willem Hans)  
1146.  De zeerover van Oostende.  
1147.  De aanval op het jacht. (Willem Hans)  
1148.  De hel van Deurne. (Willem Hans)  
1149.  De sheriff geeft het niet op. (Willem Hans)  
1150.  De Daltons overwinnen het gevaar. (Willem Hans)  
1151.  De bende van de postkantoren. (Willem Hans)  
1152.  De treinrovers. (Willem Hans)  
1153.  De dood van een verrader. (Willem Hans)  
1154.  De aanval op de Daltonkaravaan. (Willem Hans)  
1155.  De vuurdoop van de Muiter II. (Willem Hans)

 

Uitgaven in de nieuwe spelling  

1.     Het vliegtuig van middernacht. (Willem Hans)  
2.     De Daltons zoeken wapens. (Willem Hans)  
3.     Het duivelsvuur.  
4.     Op het spoor van de gangsters. (Willem Hans)  
5.     De veedoders. (Willem Hans)  
6.     De bloedrivier.  
7.     Het sein van de Daltons. (Willem Hans)  
8.     Schotte wereldkampioen. (Willem Hans)  
9.     Dick en de dieven. (Willem Hans)  
10.    De gangsters ontsnapt. (Willem Hans)  
11.    De verrader van zijn vader.  
12.    De moordenaarsranch. (Willem Hans)  
13.    De onbekende vloot. (Willem Hans)  
14.    Het geheim van de Indiaan. (Willem Hans)  
15.    De verlaten stad . (Willem Hans)  
16.    Het einde van de gangsters. (Willem Hans)  
17.    De Daltons en de Indianen. (Willem Hans)  
18.    Het geheim van de dolk. (Willem Hans)  
19.    Het eenzame kasteel.  
20.    Het verdwenen vrachtschip. (Willem Hans)  
21.    De Daltons smokkelen wapens. (Willem Hans)  
21.    Bis. Ewijn de slaaf.  
22.    De nederlaag van de sheriff. (Willem Hans)  
23.    De muiter in gevaar. (Willem Hans)  
24.    Avonturen op kerstavond.  
25.    Een drama in het Daltonkamp. (Willem Hans)  
26.    Het geheimzinnig huis.  
27.    De durver.  
28.    De spookschutter. (Willem Hans)  
29.    De verdwenen springstof. (Willem Hans)  
30.    Op het spoor van de springstof. (Willem Hans)  
31.    De schrik van de heide.  
32.    De gebroken pijl. (Willem Hans)  
33.    De zwarte ridder en de geheime plannen. (Willem Hans)  
34.    De reis van Columbus.  
35.    De vrienden der slaven. (Willem Hans)  
36.    De duivelstempel. (Willem Hans)  
37.    De Daltons rekenen af. (Willem Hans)  
38.    Darragon, redder van de Daltons. (Willem Hans)  
39.    Het eenzame strand. (Willem Hans)  
40.    De redding van Kid Dinamiet. (Willem Hans)  
41.    De spion van de muiter. (Willem Hans)  
42.    Een drama in de gangsterwereld. (Willem Hans)  
43.    De luchtreiziger.  
44.    Haar laatste kans. (Willem Hans)  
45.    Niemand mag ontsnappen. (Willem Hans)  
46.    De Daltons zijn op tijd. (Willem Hans)  
47.    En toch kampioen. (Willem Hans)  
48.    Moed tegen verraad. (Willem Hans)  
49.    De zwarte ridder op het spookslot. (Willem Hans)  
50.    De Daltons, inbrekers. (Willem Hans)  
51.    De kapel in het bos.  
52.    De huilende wolven. (Willem Hans)  
53.    De gele trui. (Willem Hans)  
54.    De verdwenen vliegenier. (Willem Hans)  
55.    Het geheim van het prairiepad. (Willem Hans)  
56.    De geheimzinnige mist. (Willem Hans)  
57.    De valse broeder.  
58.    De Daltons volgen een spoor. (Willem Hans)  
59.    Een gevaarlijke opdracht. (Willem Hans)  
60.    De veedieven. (Willem Hans)  
61.    Een goudzoeker in Alaska. (Willem Hans)  
62.    De geheimzinnige overval. (Willem Hans)  
63.    De rode monnik. (Willem Hans)  
64.    Het bevel van de Daltons. (Willem Hans)  
65.    Het valse spoor. (Willem Hans)  
66.    De strijd om de oliebron. (Willem Hans)  
67.    De spion van de eenzame tempel. (Willem Hans)  
68.    En toch de Daltons. (Willem Hans)  
69.    Het geheim van de rode lantaren. (Willem Hans)  
70.    Het geheimzinnig vliegtuig. (Willem Hans)  
71.    De eenzame ruiter. (Willem Hans)  
72.    Het jacht met het gedoofde licht. (Willem Hans)  
73.    De bende van Green. (Willem Hans)  
74.    De strijd om de brug. (Willem Hans)  
75.    De rode afspanning. (Willem Hans)  
76.    De verdwenen volksstam. (Willem Hans)  
77.    De wraak van de jager. (Willem Hans)  
78.    De Daltons op de zwarte ranch. (Willem Hans)  
79.    Het geheim van het graf. (Willem Hans)  
80.    De verkenner van het Duivelsfort. (Willem Hans)  
81.    Het drama op de Schelde.  
82.    De Daltons in het spookwoud.  
83.    De vlucht uit het vaderland. (Willem Hans)  
84.    Angst. (Willem Hans)  
85.    De misdaad op de X ranch. (Willem Hans)  
86.    Gered door een lafaard. (Willem Hans)  
87.    Zijn onschuld bewezen. (Willem Hans)  
88.    De zonderlinge motorboot. (Willem Hans)  
89.    De Daltons en de geheime grot. (Willem Hans)  
90.    De eenzame vluchteling. (Willem Hans)  
91.    De misdaad van de woudloper. (Willem Hans)  
92.    Arendsoog en de Daltons. (Willem Hans)  
93.    De geheimzinnige torenwachter. (Willem Hans)  
94.    Op het spoor van de vluchteling. (Willem Hans)  
95.    De heldin van Maastricht. (Willem Hans)  
96.    De onzichtbare ranch. (Willem Hans)  
97.    De geheimzinnige dokter. (Willem Hans)  
98.    De scherpschutter in de val. (Willem Hans)  
99.    De heldhaftige scheepsjongen. (Willem Hans)  
100.   De Daltons en de onzichtbare vijand. (Willem Hans)  
101.   De heldendaad van de vluchteling. (Willem Hans)  
102.   De geheimzinnige spion. (Willem Hans)  
103.   Het drama in de kerk. (Willem Hans)  
104.   Opstand bij de Daltons. (Willem Hans)  
105.   De zwarte auto. (Willem Hans)  
106.   De beschermer der cowboys. (Willem Hans)  
107.   De durver in de prairie. (Willem Hans)  
108.   De strijd tegen de slavernij. (Willem Hans)  
109.   De laatste strijd. (Willem Hans)  
110.   De geheimzinnige lichtstraal. (Willem Hans)  
111.   De noodklok op de prairie. (Willem Hans)  
112.   Witte Wolf en de dranksmokkelaars. (Willem Hans)  
113.   De dodenrit van de cowboy. (Willem Hans)  
114.   Een gevaarlijke ontvoering. (Willem Hans)  
115.   De strijd om de vuurtoren. (Willem Hans)  
116.   De duivelsrots. (Willem Hans)  
117.   Vliegtuig vermist. (Willem Hans)  
118.   De gevreesde huifkar. (Willem Hans)  
119.   De veedieven van het rode dal. (Willem Hans)  
120.   Het rode vraagteken. (Willem Hans)  
121.   De zwarte hond. (Willem Hans)  
122.   De stad onder de grond. (Willem Hans)  
123.   De gemaskerde cowboy en de Daltons. (Willem Hans)  
124.   De verminkte Dalton. (Willem Hans)  
125.   De dodende straal. (Willem Hans)  
126.   Hoe Pol renner werd. (Willem Hans)  
127.   De verlaten vesting. (Willem Hans)  
128.   De verloren ridder. (Willem Hans)  
129.   De groene taxi. (Willem Hans)  
130.   De geheimzinnige bergbewoners. (Willem Hans)  
131.   De doodsvijand. (Willem Hans)  
132.   De vlucht in de duikboot. (Willem Hans)  
133.   De vrijbuiter. (Willem Hans)  
134.   De wildstroper. (Willem Hans)  
135.   De cowboy met het zwarte paard. (Willem Hans)  
136.   Het einde van de verborgen stad. (Willem Hans)  
137.   De indianen van de rode hand. (Willem Hans)  
138.   De verdwenen piloot. (Willem Hans)  
139.   Dood aan de veedieven. (Willem Hans)  
140.   De ridders met het rode zwaard. (Willem Hans)  
141.   Een broederstrijd in de prairie. (Willem Hans)  
142.   Het monster van het eiland. (Willem Hans)  
143.   Een welgemikt schot. (Willem Hans)  
144.   Op het spoor van de postkoets. (Willem Hans)  
145.   Ontsnapt aan de dood. (Willem Hans)  
146.   De Daltons en de indianenkroon. (Willem Hans)  
147.   De vlucht uit het kamp. (Willem Hans)  
148.   De wrede afgod. (Willem Hans)  
149.   Maria van Brabant. (Willem Hans)  
150.   De wraak van Golo. (Willem Hans)  
151.   Het verraad van de cowboy. (Willem Hans)  
152.   De spookhoeve. (Willem Hans)  
153.   Schipbreukeling op Groenland. (Willem Hans)  
154.   De bespieder van de indianen. (Willem Hans)  
155.   De cowboys van de dood. (Willem Hans)  
156.   Zwarte panter. (Willem Hans)  
157.   De eerste Ronde van Frankrijk. (Willem Hans)  
158.   Een spion in de val. (Willem Hans)  
159.   De overste van de cowboys. (Willem Hans)  
160.   De ontsnapping van Kid Dinamiet. (Willem Hans)  
161.   De rode cowboys. (Willem Hans)  
162.   Publieke vijand n°1. (Willem Hans)  
163.   De verborgen grafsteen. (Willem Hans)  
164.   De vergeten gevangenen. (Willem Hans)  
165.   De witte ranch in gevaar. (Willem Hans)  
166.   De helden van Lampernisse. (Willem Hans)  
167.   Het verdwenen goudschip. (Willem Hans)  
168.   Het geheim van het watervliegtuig. (Willem Hans)  
169.   Bloed op de prairie. (Willem Hans)  
170.   De vlucht voor de Spanjaarden. (Willem Hans)  
171.   De held van Texas. (Willem Hans)  
172.   Het geheim van de White Ranch. (Willem Hans)  
173.   Het mislukte avontuur. (Willem Hans)  
174.   Het raadsel van de torenkamer. (Willem Hans)  
175.   De wraak van de slaaf. (Willem Hans)  
176.   Witte Wolf en de goudzoekers. (Willem Hans)  
177.   De heldhaftige Canadees. (Willem Hans)  
178.   De jongen van West Rozebeke. (Willem Hans)  
179.   Het vergeten graf. (Willem Hans)  
180.   De heldenmoed van Witte Wolf. (Willem Hans)  
181.   De helden van Stekene. (Willem Hans)  
182.   De jongen van Gaver. (Willem Hans)  
183.   Het gestolen eiland. (Willem Hans)  
184.   Bij de boskerels. (Willem Hans)  
185.   Het spook van het Reigershof. (Willem Hans)  
186.   Gered door Witte Wolf. (Willem Hans)  
187.   Robin Hood.  
188.   De eenzame ranch. (Willem Hans)  
189.   De held van Damme. (Willem Hans)  
190.   De drijvende gevangenis. (Willem Hans)  
191.   Oorlog op zee. (Willem Hans)  
192.   Het bloedige cowboyspoor. (Willem Hans)  
193.   De spookindianen. (Willem Hans)  
194.   De Daltons en de geheime wapens. (Willem Hans)  
195.   De Daltons ontdekken de geheime wapens. (Willem Hans)  
196.   Het vliegtuig uit de andere wereld. (Willem Hans)  
197.   De geheimzinnige vuurbol. (Willem Hans)  
198.   De sheriff op oorlogspad. (Willem Hans)  
199.   De smokkelbende. (Willem Hans)  
200.   De cowboy op de postkoets. (Willem Hans)  
201.   De roversjongen. (Willem Hans)  
202.   De page van de prins. (Willem Hans)  
203.   Big Ben de wrede cowboy. (Willem Hans)  
204.   Kid Dinamiet in de val. (Willem Hans)  
205.   Een jongen in oorlogstijd. (Willem Hans)  
206.   De duivel van het rotseiland. (Willem Hans)  
207.   Cowboys in gevaar. (Willem Hans)  
208.   Gangsters in de lucht. (Willem Hans)  
209.   De misdaad van de cowboy. (Willem Hans)  
210.   Redding in de woestijn. (Willem Hans)  
211.   De spookruiter. (Willem Hans)  
212.   De jacht op de smokkelaars. (Willem Hans)  
213.   De zoon van de kolonist.  
214.   De herberg aan de grens.  
215.   De vergiftigde slang.  
216.   De stad zonder wet.  
217.   Blokhut n° 12. (Willem Hans)  
218.   De verborgen petroleumbron. (Willem Hans)  
219.   De veroordeelde van Aardenburg. (Willem Hans)  
220.   Het spookslot in de vallei. (Willem Hans)  
221.   Voetballers in Amerika. (Willem Hans)  
222.   Het spookslot. (Willem Hans)  
223.   Het indianenmeisje. (Willem Hans)  
224.   De misdaad bij de haven. (Willem Hans)  
225.   Williams wraak. (Willem Hans)  
226.   Een Vlaming bij de wilden. (Willem Hans)  
227.   De redder van de koning. (Willem Hans)  
228.   Een verlaten koning. (Willem Hans)  
229.   Een Vlaamse knaap in oorlogstijd. (Willem Hans)  
230.   De spookkoets van Sint Pieters Rode. (Willem Hans)  
231.   De Daltons spionnen. (Willem Hans)  
232.   De spookruiters van de prairie. (Willem Hans)  
233.   Een vlucht in Rusland. (Willem Hans)  
234.   Verloren mannen. (Willem Hans)  
235.   De ontsnapping van Pedroni. (Willem Hans)  
236.   Het Kwakzalversoproer. (Willem Hans)  
237.   Het verdwenen opperhoofd. (Willem Hans)  
238.   De vriend van de indiaan.  
239.   In duizend angsten. (Willem Hans)  
240.   De wolfjager van Turnhout  
241.   Het smokkelschip. (Willem Hans)  
242.   De Spaanse Furie. (Willem Hans)  
243.   De verdwenen zeekapitein. (Willem Hans)  
244.   De grafsteen in het moeras. (Willem Hans)  
245.   Het gestolen paard. (Willem Hans)  
246.   Slavenhandel in de woestijn. (Willem Hans)  
247.   Het levende graf. (Willem Hans)  
248.   De heldhaftige mijnwerker.  
249.   Het raadsel van de veedieven. (Willem Hans)  
250.   Het raadsel van de huifkar. (Willem Hans)  
251.   De bende van het Heidebos. (Willem Hans)  
252.   De geheimzinnige pijl. (Willem Hans)  
253.   Opstand in de woestijn. (Willem Hans)  
254.   Het geheim van de vuurtoren. (Willem Hans)  
255.   Jan Breydel.  
256.   De verdwenen toeristen.  
257.   De verborgen vesting. (Willem Hans)

 

De Hanskens  

1.     De zwarte hond.  
2.     Een dappere jongen.  
3.     Een jongen aan de grens.  
4.     De gids van Napoleon.  
5.     De eerste Ronde van Frankrijk.  
6.     De geheimzinnige scheepsbouwer van Baasrode.  
7.     Vlamingen in Rusland.  
8.     De wraak van de wolvenjager.  
9.     De roversbende van Laarne.  
10.    De duivels van kasteel Karreveld.  
11.    De boete van freule Judith.  
12.    Het geheim van de eik.  
13.    Onraad op het Wolvenhof.  
14.    De kapel in het bos.  
15.    De boer en de drie dieven.  

 

De avonturenreeks  

Vanaf 1939 tot december 1942 verscheen parallel met de kinderbibliotheek, de avonturenreeks van Willem Hans.

De nummering begint bij 698 en eindigt bij 866.  

De reeks is gemakkelijk te onderscheiden van de werkjes uit de kinderbibliotheek omdat naast ieder nummer de letter a wordt vermeld.  

698a.  De cowboy van de prairie.  
699a.  De gemaskerde cowboys.  
700a.  De rovers van 't Vrijbos. (A. Hans)  
701a.  Babbe de roversheks. (A. Hans).  
702a.  De scherpschutters van de prairie.  
703a.  De valse stiefbroer.  
704a.  Een drama aan de Zuidpool.  
705a.  De heks van de heide.  
706a.  De wraak van de cowboy.  
707a.  De ontsnapte muiters.  
708a.  De zeerovers van het verborgen eiland.  
709a.  De bedrogen treinrovers.  
710a.  Een mislukte ontvoering.  
711a.  Op het spoor der veedieven.  
712a.  De brandkastrovers.  
713a.  De geheimzinnige smokkelaar.  
714a.  Het geheim van de verdwenen cowboy.  
715a.  De strijd om een goudmijn.  
716a.  Het huis onder de zee.  
717a.  Het einde van een kampioen.  
718a.  De Arabische bergrovers.  
719a.  De bende van de Witte Wolf.  
720a.  De wraak van de Witte Wolf.  
721a.  Gered door een list.  
722a.  Het land van verschrikking.  
723a.  De spookcowboy.  
724a.  Het geheim van het zwarte huis.  
725a.  De verborgen vulkaan.  
726a.  Een bewogen vliegtocht.  
727a.  In en buiten het rovershol.  
728a.  De berouwvolle rover. (A. Hans)  
729a.  Door Indianen gered.  
730a.  Cowboys op oorlogspad.  
731a.  Een spion in de val.  
732a.  De cowboys van Texas.  
733a.  Gevangen door een gorilla.  
734a.  Het goud van de verdwenen tempel.  
735a.  Het geheim van klaveren boer.  
736a.  Een cowboygevecht in het Goudland.  
737a.  Het einde van de grijze pijen.  
738a.  De zwervers op het ijs.  
739a.  De voetsporen in de sneeuw.  
740a.  De wet van het Wilde Westen.  
741a.  De geheimzinnige Indiaan.  
742a.  Het zonderling testament.  
743a.  De verdwenen toeristen.  
744a.  De vallei van de dood.  
745a.  De gevreesde cowboy.  
746a.  De Witte Wolf in de val.  
747a.  Gevangen in een luchtballon.  
748a.  De gele zeerovers.  
749a.  De wraak van Bill More.  
750a.  De geheimzinnige roofridder.  
751a.  Het vervloekte eiland.  
752a.  In het hol van de zeerovers.  
753a.  De zwarte cowboy.  
754a.  De verdwenen vliegenier. 
           Brugge in de oorlog.  
755a.  De geheimzinnige ruiters.  
756a.  De strijd om de Money vallei.  
757a.  De verborgen schat.  
758a.  Witte Wolf op het cowboyspoor.  
759a.  De kinderrover van de Gran Chaco.  
760a.  De jacht op de smokkelaars.  
761a.  De cowboy zonder vrees.  
762a.  De verrader in de woestijn.  
763a.  Een oorlog in de woestijn.  
764a.  Het geheim van de vuurtoren.  
765a.  De zeerovers Stortebeker.  
766a.  Cowboys in gevaar.  
767a.  Gevangen in een spelonk.  
768a.  Witte Wolf en de valse cowboy.  
769a.  Opiumsmokkelaars.  
770a.  Een cowboy erft een ranch.  
771a.  De cowboybende uit het gebergte.  
772a.  Het spookschip.  
773a.  De tijger uit het groene woud.  
774a.  De bespieder van de indianen.  
775a.  De redding van de leeuwentemmer.  
776a.  In de macht van een slavenhandelaar.  
777a.  Het raadsel van het Olmenhof.  
778a.  Witte Wolf en de geheimzinnige cowboy.  
779a.  Gered door een lafaard.  
780a.  Publieke vijand n°1.  
781a.  De jacht op een misdadiger.
782a.  De cowboy van de Duivelsranch.  
783a.  De wraak van Arendsoog.  
784a.  De schat van het verloren eiland.  
785a.  Het politieraadsel.  
786a.  De moord op de cowboy.  
787a.  Een angstige nacht in het oerwoud.  
788a.  Een luchtgevecht boven het gebergte.  
789a.  De cowboys van de dood.  
790a.  Bandieten van het Wilde Westen.  
791a.  Een gevaarlijk geheim.  
792a.  De zeeschuimers.  
793a.  Tweemaal gestorven.  
794a.  De doodsvijand van de cowboys.  
795a.  De heldendaad van de indiaan.  
796a.  De gele bandieten.  
797a.  Big Ben, de wrede cowboy.  
798a.  Oorlog in China.  
799a.  De duivel van het rotseiland.  
800a.  De ontsnapte cowboys.  
801a.  Bloed op de prairie.  
802a.  De gangsterbende in aktie.  
803a.  Het kasteel onder de grond.  
804a.  Het gestolen machinegeweer.  
805a.  De rode cowboys.  
806a.  Het spook van de prairie.  
807a.  De dood van een gangster.  
808a.  Ontsnapt in een vliegmachine.  
809a.  De verdwenen soldaten.  
810a.  Oorlog tussen cowboys.  
811a.  Het schot in de nacht.  
812a.  De leeuwenmoed van de cowboys.  
813a.  De bloedwraak van de Indianen.  
814a.  Het monster van het eiland.  
815a.  De aanval van de duikboot.  
816a.  De heldendood van een cowboy.  
817a.  Een cowboygevecht op leven en dood.  
818a.  De cowboys uit de rode herberg.  
819a.  De Indianen van de doodsprairie.  
820a.  Een raadselachtige verdwijning.  
821a.  Het bloedige cowboyspoor.  
822a.  Een drama in de gangsterwereld.  
823a.  De misdaad van de cowboy.
824a.  Een drijvende gevangenis.  
825a.  Witte Wolf en de dranksmokkelaars.  
826a.  De wraak van Kid Dinamiet.  
827a.  Het geheim van de White Ranch.  
828a.  De strijd om de oliebronnen.  
829a.  De Indianen van de dood.  
830a.  De redding van Kid Dynamiet.  
831a.  De veedieven van Texas.  
832a.  Het vliegtuig van middernacht.  
833a.  Een bittere cowboystrijd.  
834a.  De vergiftigde slang.  
835a.  De schrik van de prairie.  
836a.  De sheriff op het oorlogspad.  
837a.  De cowboy met de twee revolvers.  
838a.  Kid Dynamiet in de val.  
839a.  De misdaad van Kid Dinamiet.  
840a.  Het bloedspoor op de prairie.  
841a.  De geheimzinnige stad.  
842a.  De cowboy met het zwarte masker.  
843a.  Als gangsters zich wreken.  
844a.  De wrede afgod.  
845a.  De Indianen van de rode hand.  
846a.  Het verraad van de cowboy.  
847a.  De verborgen vijand.  
848a.  Het gevecht in de lucht.  
849a.  De heldenmoed van Witte Wolf.  
850a.  Het verdwenen afgodsbeeld.  
851a.  Het schot uit een hinderlaag.  
852a.  De X12 verdwenen.  
853a.  De aanval op de Texas ranch.  
854a.  De onzichtbare tovenaar.  
855a.  De spookruiters.
856a.  De zeerovers van het schatteneiland.
857a.  De vuurdoop.
858a.  Storm over de prairie.
859a.  De ontsnapping van Kid Dinamiet.
860a.  Sandria in de zesdaagse.
861a.  Het gevecht in de woestijn.
862a.  De redding in de woestijn.
863a.  De duivelstoren.
864a.  Op het spoor van de gouddief.
865a.  Het geheimzinnig zoeklicht.
866a.  De sheriff ontvoerd.

  
   

© 2004 - 2015 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer