Het leven van Abraham Hans

De schrijvende familie Hans

Ook zijn kinderen werden in het familiaal schrijversbedrijf betrokken. Zijn dochters Annie en Helena Hans waren al schrijvend in de voetsporen van hun vader getreden. In het begin werkten zij samen aan één roman, later zou vooral Annie Hans haar schrijversactiviteiten verder ontplooien. Zijn zoon Willem zorgde voor de uitgeverij. Zijn jongste dochter en oogappel Mimi was boekhoudster en stond in voor de verzending. Voor de levensbeschrijving van Abraham Hans tijdens die periode zijn ook de familiekronieken van Walter Jonckheere, een andere neef van de schrijvende oom Bram, een belangrijke bron. Aan hem ontlenen we volgende gegevens.

"Na het ontbijt haastte Abraham Hans zich gewoonlijk naar boven, naar zijn studeerkamer, stak een sigaar op en begon ijverig te werken. In die kamer stond een grote schrijftafel, bijna helemaal bedekt met papieren, een grote schaar, een lijmpot en een bakje potloden. Er hing altijd een geur van sigarenrook. Tegen de ene wand stond een grote boekenkast en ook de andere wanden waren bekleed met boekenrekken. In zijn werkkamer had hij geen schrijfmachine, ook geen telefoon. Als hij zat te schrijven dan wilde hij niet gestoord worden en gebeurde dit toch omdat hem het een of ander moest worden gevraagd of gemeld, dan kon hij verschrikkelijk brommen. Dat men hem op tijd een kopje koffie bracht, verwachtte hij wel. Hij schreef meestal met een zacht potlood, ter afwisseling ook wel eens met de vulpen, het meest in gewone schriften, soms ook op losse fardebladen vooral als het artikels voor de krant betrof".

Ogenschijnlijk gaat alles zijn gewone gang en is Hans met zijn gezin, met zijn familie en zijn vele vrienden, een gelukkig en tevreden man.
Maar in zijn persoonlijk leven wordt de gevoelige Hans niet gespaard.
Integendeel.
Zijn gezondheid is niet van de beste en zijn veelschrijverij zorgt ervoor dat hij overwerkt geraakt.

 

  
Zijn succes duurt voort   Zijn laatste jaren 
   

© 2004 - 2015 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer