Het leven van Abraham Hans

De familie verhuist naar Kontich

De familie was een zeer hechte groep en trok dus op 5 december 1905 helemaal naar Kontich waar het ouderlijk gezin zich vestigde in de Duivenstraat 43.
Op 31 oktober 1905 verstuurt het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen een brief aan A. Hans met de benoeming tot het ambt van onderwijzer bij de jongensgemeenteschool n° 22 op het Stuivenbergplein.
Vanaf 1 november 1906 mag hij daar het ambt van hulponderwijzer waarnemen. Op 22 november legt hij de eed af.
In 1906 verdiende hij 1650 fr per jaar en dit steeg geleidelijk naar 2500 fr in 1914. Op 19 oktober 1907 werd hij aangesteld om Engelse les te geven.
Hiervoor kreeg hij van de stad Antwerpen 600 fr per jaar. Dat hij deze laatste functie niet lang heeft uitgeoefend blijkt uit het feit dat hij die bijwedde maar één maal heeft gekregen.
Zijn dossier bij het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen toont aan dat hij veelvuldig leed aan zenuwinzinkingen.
Hij had dus net als zijn vader een zwakke gezondheid. Deze ziektes situeerden zich meestal in het begin van het jaar.
Uit de zesmaandelijkse verslagen van de periode 1911 tot 1913 kan worden afgeleid dat zijn gedrag steeds zeer goed werd bevonden door het schoolhoofd. De omgang met zijn leerlingen werd beschreven als "Zeer minzaam en hartelijk" of gewoonweg zeer goed, onberispelijk. Het feit dat hij genoot van een bijzonder statuut voor het opstellen van "zeer geprezen lees - en kinderboekjes voor de leerlingen", werd beschouwd als een bijzondere hoedanigheid die hem aanbevelenswaardig maakte. Hij bedacht het schoolboek "Opstellen, stijl-en opsteloefeningen" evenals "Liederkrans, liederen voor school en thuis". Abraham Hans was afwezig sedert de aanvang van het schooljaar 1914/1915.
Uiteindelijk werd hij met ingang van 1 november 1914 ontslagen door de gemeenteraad in haar vergadering van 22 februari 1920.
Immers, op 22 september 1919 had hij zes maand verlof zonder wedde gevraagd om zijn werk "De Grote Oorlog" te voltooien. Dit werd hem geweigerd per brief van 3 oktober 1919.
Door dit intensief schoolmeesterschap leerde Hans met kinderen om te gaan, aan jongeren te vertellen en de noden van de jeugd te begrijpen.
Het is dan ook geen wonder dat hij in 1907 zijn literaire loopbaan aanving als jeugdschrijver. Hij zou dit ook zijn hele leven blijven naast volksschrijver en journalist. Hij stelde zich in dienst van de jeugd, zowel in de klas als daarbuiten.
Hans schrijft hierover in zijn eigen levensverhaal:

"Mijn vader die meesterlijk kon vertellen en enkele kinderboekjes had geschreven, vertaalde ook verhalen voor een tijdschrift.
Hij leed veel aan hoofdpijn en vroeg mij dan voor hem dit vertaalwerk te doen. Ik deed het en gauw kreeg ik er zin in om eigen stukjes te geven over land en volk. Mijn vader vond het goed en in 1907 verscheen mijn eerste bundel vertellingen voor kinderen. Het was "Helden zonder zwaard". Vanaf 1910 waren het de historische romans voor de jeugd "Groeninghe", "Kassel".
Ik leerde uitgever Lode Opdebeeck kennen en hij verspreidde mijn jeugdboeken over het hele Vlaamse land. Maar ik had ook andere plannen.
Volksromans schrijven voor grote mensen.
Ik zette mij aan het werk en vertelde uit de geschiedenis van Sint-Maria-Horebeke met "Een heldenstrijd of de kapitein der Bosgeuzen" en bood het aan bij Vader Julius Hoste uit Brussel.
Deze gaf het uit in 1911 als feuilleton in zijn dagblad "Het Laatste Nieuws".
Dit was het begin van een jarenlange samenwerking".

In 1907 was Abraham Hans 25 jaar geworden en volgens de van hem bewaarde foto was hij een rijzige jongeman met sluik blond haar en een ernstige blik, onveranderd deftig gekleed met jas, das en stijve witte boord.
Het was in dat jaar dat hij in Sluis "Op een dag dat de wereld zeer mooi was", zijn toekomstige vrouw Adriana Van Der Meulen, een vrijzinnig protestantse juffrouw ontmoette.
Hij had haar leren kennen tijdens een fietstochtje langs de schilderachtige Damse vaart.
Zij huwden te Sluis op 7 juni 1907. Johan De Maeght, een boezemvriend van Hans schreef over haar:

"Haar hart heeft altijd de weg gewezen, waar uw verstand Hans verloren liep. Zij moest soms haar werkelijkheidszin aanwenden om de dromen en het idealisme van haar man te beteugelen en leiding te geven".

Het paar vestigde zich na het huwelijk te Antwerpen aan de Damhouderstraat en vanaf 1909 te Kontich aan de Nieuwstraat 20.
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Annie Johanna Adriana Hans (1908-1977) geboren te Antwerpen op 9 april.
Helena Wilhelmina Hans (1909-1969) geboren te Antwerpen op 8 februari.
Maria Adriana (Mimi) Hans (1910-1938) geboren te Kontich op 17 december.
Willem Hans (1913-1974) geboren te Kontich op 17 november.

 

  
Zijn studies en eerste stappen in het onderwijs   Zijn eerste stappen in de schrijverswereld 
   

© 2004 - 2015 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer