Het leven van Abraham Hans

Zijn jeugd te Sint-Maria-Horebeke

Ten oosten van Oudenaarde, meer bepaald in het landelijk dorpje Sint-Maria-Horebeke zag op 12 februari 1882 Abraham Hans het levenslicht.
Hij was het zevende kind van Bastiaan Hans en van Boukje Edelenbosch ,beide van Nederlandse afkomst. Later zouden er nog zes kinderen geboren worden.

Bastiaan Hans was er hoofdonderwijzer in het protestantse schooltje op de Geuzenhoek.
Deze Horebeekse protestanten hadden het in die tijd verre van gemakkelijk om te overleven. Zij schaarden zich rond hun kerktoren en steunden elkaar onder de toepasselijke zinsnede van de evangelist Lucas "Vreest niet gij klein kuddeke".
Ze waren afstammelingen van de Bosgeuzen die in de zestiende eeuw zowat in heel Vlaanderen in verzet waren gekomen tegen de godsdienstige onverdraagzaamheid van de Spaanse koning Filips II.
De jaarwedde van de onderwijzer in het kleine schooltje op de wijk Korsele, bedroeg amper 1200 Fr en om dit karig loon toch enigszins op te krikken had de protestantse kerkraad besloten dat ook de opbrengst van het gras en de twee notenbomen op het kerkhof tot het inkomen van de meester mochten worden gerekend.
Ook moeder Boukje liet zich in dit protestants milieu niet onbetuigd. Zij werd er bij geroepen als er iets dreigde mis te lopen bij een geboorte, stond zieken met raad en daad bij en zij durfde wel eens ongezouten de waarheid vertellen in gezinnen waarin de man het al eens te bont maakte. Zij leerde de jonge meisjes de knepen van het naaiwerk en werd daarom door iedereen "De meesteresse" genoemd.
De Hansen waren op die manier zeer geliefd bij de plaatselijke bevolking en deze sociale ingesteldheid van zijn ouders zou de jonge Abraham in zijn verder leven blijven inspireren.
De boeren uit de wijk stonden dan ook hun onderwijzersfamilie materieel bij. Zo was het steevast de gewoonte dat bij het slachten van een varken een "zende" in het schoolhuis werd bezorgd. Zij hielpen ook hun onderwijzer met het onderhouden van zijn tuin, zijn "lochting".
Bastiaan Hans kon ook zeer goed vertellen en naast zijn onderwijzersambt schreef hij zeer regelmatig teksten en verhalen in het "Christelijk Volksblad", het protestants parochieblad van die tijd. Hij schreef er zowel onder zijn eigen naam als onder het pseudoniem "Opmerker" hele kolommen vol.
Het is merkwaardig dat ook zoon Abraham zou debuteren als schrijver onder hetzelfde pseudoniem.
Bastiaan Hans werd geboren in het Nederlandse Brielle op 25 april 1850 en zijn echtgenote eveneens van Nederlandse afkomst te Hellevoetsluis op 24 november 1849. Zij huwden in Nederland op 26 maart 1873 en kregen in totaal dertien kinderen.

Jannetje (20/02/1874), Egberta (14/03/1875), Willem (18/12/1876),Arthur (11/03/1878), Bastiaan Hendrik (08/06/1879), Johanna (09/11/1880), Abraham (12/02/1882), Jan Alfred (04/04/1883), Antonia (04/12/1884), Margareta (11/10/1886), Egbert (06/12/1887), Bastiaan (13/05/1890) en Sophia Helena (20/07/1892).

De eerste tien kinderen werden geboren in het schoolhuis te Horebeke, de laatste drie te Roeselare.

 

  
 
       Herinneringen aan zijn jeugd 
   

© 2004 - 2015 Protestants Historisch Museum Abraham Hans
Disclaimer